Náš tip:

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

Výluka

Od 13. září do 11. října je na trase č. 161 Rakovník – Bečov výluka. Náhradní autobusová doprava staví na autobusových zastávkách: náves Otročín, Otročín – žel. stanice a Brť.

Výlukový jízdní řád

Navštivte naši fotogalerii

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výpis z analýzy vzniku mimořádných událostí a krizových situací

Přehled rizik ohrožujících obec Otročín

 1. Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o IZS) je obec Otročín ohrožena:
   
  Název Riziko
  Obec Otročín Ochranné pásmo chovu NB Product, Teplá - Beranov
  Ochranné pásmo chovu NB Product, Teplá - Kladruby
  Ochranné pásmo chovu František Sekáč, Toužim - Kosmová
  Ochranné pásmo chovu AGRO Otročín
  Ochranné pásmo chovu Eva Nováčková, Krásné Údolí
  Ochranné pásmo chovu Pavlína Dvorská, Hoštec
  Ochranné pásmo chovu Petr Novotný, Poutnov
 2. Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), se obec Otročín:
   
  Název Riziko
  Obec Otročín Nenachází v zóně HP
 3. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), je obec Otročín ohrožena:
   
  Název Riziko
  Obec Otročín Ohrožena přirozenou povodní toku Teplá.
  Ohrožena zvláštní povodní vodního díla Podhora.
 4. Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů může být obec Otročín ohrožena následky krizové situace:
   
  Název Riziko
  Obec Otročín Přívalová povodeň, dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu.

   

Analýza rizik - mapa


V roce 2016 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
na realizaci akce: „Zateplení fotbalových kabin Otročín“
na realizaci akce: „Věcné vybavení pro potřeby JSDH Otročín“
www.kr-karlovarsky.cz www.zivykraj.cz