Náš tip:

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

Tříkrálová sbírka 2022

Výtěžek z této sbírky bude použit na provoz Týdenního stacionáře pro osoby
s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.

Částky vybrané v našich obcích:

Otročín             6 886 Kč
Brť                 2 079 Kč
Poseč+část Otročína 3 417 Kč
Měchov              1 130 Kč
Celkem             13 512 Kč

Děkujeme našim koledníkům a vám všem, kteří jste přispěli na tuto akci.

Navštivte naši fotogalerii

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odpady

 

Od 1. ledna 2008 zajišťuje v Otročíně a přilehlých obcích odvoz a odstranění odpadu firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.

 

Kde a jak si zajistit svoz a uhradit poplatek?

Občané, kteří dosud nemají zajištěný odvoz odpadu, si svoz zajistí obecním úřadě v Otročíně. Poplatek je nutné zaplatit jednorázově vždy do 30. 6. daného roku, celkem 500 Kč podle platné obecně závazné vyhlášky č. 1/2019.

Podnikatelé, firmy, živnostníci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu se mohou zapojit do systému obce (smluvní vztah podnikatel + obec) nebo uzavřou individuálně smlouvu se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.

Úhradu můžete provádět:

 • složenkou, která je součástí faktury, na kterékoliv poště
 • hotovostně na obecním úřadu
 • převodem na účet č. 6329-341/0100 (na převodním příkazu uveďte Vám přidělený variabilní symbol)

Po zaplacení poplatku Vám bude předána známka určující četnost svozu, kterou si nalepíte na svoji popelnici. Vyváženy budou pouze polepené popelnice.

 

Termíny svozu odpadu

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:

Dvakrát ročně (jaro, podzim) - přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách a na úřední desce a rozeslán pomocí SMS zpráv nebo e-mailem.

 

Do kontejnerů na velkoobjemový
odpad patří:

 • starý nábytek
 • odpad z domácností
 • lehčí stavební materiály
 • dřevěné obaly
 • atd.

Do kontejnerů na velkoobjemový
odpad nepatří:

 • stavební suť
 • nebezpečný odpad
 • elektroodpad
 • atd.

 

Do kontejnerů na nebezpečný
odpad patří:

 • barvy, ředidla, oleje včetně použitých nádob, akubaterie a monočlánky, zářivkové trubice
 • televize, radiopřijímače apod.
 • lednice, pračky, mrazáky
 • pneumatiky


Svoz separovaných složek:
sklo - každé poslední pondělí v měsíci
papír - každé předposlední pondělí v měsíci
plasty - každý poslední pátek v měsíci

Kontejnery na tříděný odpad

Do zelených kontejnerů
patří:

 • láhve od nápojů
 • skleněné nádoby
 • bílé i barevné sklo

Do zelených kontejnerů
nepatří:

 • keramika
 • porcelán
 • kamenina
 • automobilová skla
 • žárovky, zářivky
 • zrcadla
 • sklo s drátěným výpletem

 

Do modrých kontejnerů
patří:

 • noviny a časopisy
 • kancelářský papír
 • knihy, sešity
 • neznečištěné papírové sáčky

Do modrých kontejnerů
nepatří:

 • kombinované papírové obaly
  s chemikáliemi, s plasty a
  kovovými fóliemi
 • uhlový papír (kopírák)
 • znečištěný papír
 • papír znečištěný potravinami

 

Do žlutých kontejnerů
patří:

 • plastové PET láhve
  (sešlápněte)
 • drobné plastové předměty
 • čisté fólie
 • polystyrén
 • krabice tetra pack

Do žlutých kontejnerů
nepatří:

 • znečištěné láhve
 • jiné výrobky a obaly
  z plastů
 • celofán

 

E-box

Od 3. září 2008 je v budově obecního úřadu v Otročíně umístěn E-box, do kterého patří vysloužilé malé elektrospotřebiče, jako např. kalkulačky, mobilní telefony nebo drobné počítačové vybavení. Do E-boxu je možné vhazovat také vybité baterie. Odevzdáním elektrozařízení do E-boxu přispějete k ochraně životního prostředí. Další informace získáte na www.asekol.cz.

 

Třiďte odpad. Má to smysl.

 

 

V roce 2016 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
na realizaci akce: „Zateplení fotbalových kabin Otročín“
na realizaci akce: „Věcné vybavení pro potřeby JSDH Otročín“
www.kr-karlovarsky.cz www.zivykraj.cz