Menu
Obec Otročín
Otročín

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž „se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.

Informace k pozemkovým úpravám

Komplexní pozemkové úpravy zahájeny

Pozvánka na úvodní jednání KoPÚ v k.ú. Otročín s částmi k.ú. Brť a Poseč

Obec Otročín
Otročín

Partneři

mapa