Náš tip:

Navštivte naši fotogalerii

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Návody pro řešení životních situací

« Zpět na Strom životních situací

Výměna poškozených bankovek a mincí

3. Pojmenování (název) životní situace

Výměna poškozených bankovek a mincí

4. Základní informace k životní situaci

U převážné většiny poškozených platných českých bankovek nebo mincí nepřijdete o jejich nominální hodnotu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická nebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro nárok na výměnu poškozených českých bankovek nebo mincí je klíčový druh jejich poškození; tzv. nestandardně poškozené bankovky se totiž nevyměňují na počkání a budou na pobočkách bank zadrženy a předány České národní bance.

Česká národní banka poškození posoudí a rozhodne o poskytnutí náhrady.

České bankovky:

Mezi nestandardně poškozené bankovky, za které může náhradu poskytnout pouze Česká národní banka, patří bankovka:

 • jejíž obrazec je nečitelný nebo proděravělý úředním znehodnocením bankovky (proražením pěti nebo šesti otvorů stejné velikosti rovnoměrně rozmístěných po její ploše nebo malými otvory tvořícími nápis SPECIMEN), nebo přetištěný nápisem "SPECIMEN", "VZOR", "VZOR zkušebna platidel ČNB", "CHYBOTISK zkušebna platidel ČNB", "CHYBOTISK typ ..., č. ... zkušebna platidel ČNB",
 • ohořelá nebo zetlelá,
 • oboustranně popsaná, pomalovaná nebo potištěná,
 • obarvená či odbarvená natolik, že jsou pochybnosti o její pravosti či platnosti,
 • poškozená biologickým nebo jiným materiálem,
 • poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,
 • skládající se z více než 2 částí.

 

Bankovky poškozené jinak než nestandardně, tzv. běžně poškozené, bezplatně vyměňují za nepoškozené bankovky stejné nominální hodnoty pobočky obchodních bank a pobočky České národní banky, pokud:

 • jsou celé, nebo
 • je jejich plocha větší než 50 % původní plochy a jsou celistvé nebo se skládají nejvýše ze 2 částí.

 

Zbytky bankovek menší než 50 % původní plochy se nevyměňují.

České mince:

Mezi nestandardně poškozené mince, za které může náhradu poskytnout pouze Česká národní banka, patří mince:

 • necelá,
 • jejíž obrazec nebo reliéf je nečitelný nebo jejíž tvar je deformovaný,
 • nastřižená nebo proděravělá,
 • vyrobená z více částí, jejíž jednotlivé části jsou odděleny,
 • podélně rozštěpená v hraně na část s lícní a část s rubovou stranou,
 • poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži.

 

Mince poškozené jinak než nestandardně, tzv. běžně poškozené, bezplatně vyměňují za nepoškozené mince stejné nominální hodnoty pobočky obchodních bank a pobočky České národní banky.

Předložení nestandardně poškozených bankovek nebo mincí:

Pokud k výměně předložíte nestandardně poškozenou českou bankovku nebo minci, bude zadržena a s vámi vyplněn formulář "Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí".

Součástí formuláře je část popisující okolnosti, jak k poškození peněz došlo. Vyplníte-li tuto část, je formulář Českou národní bankou považován za žádost o poskytnutí náhrady za zadržené peníze.

Alternativně můžete nestandardně poškozené peníze zaslat k posouzení České národní bance přímo, společně s vyplněným formulářem "Žádost o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince".

Česká národní banka může poskytnout náhradu za bankovky a mince nestandardně poškozené:

 • při živelní pohromě,
 • obětem při spáchání trestného činu nebo při pokusu o spáchání trestného činu,
 • nešťastnou náhodou,
 • způsobem, kterého si příjemce nemusel nebo nemohl povšimnout, např. s ohledem na jeho zdravotní postižení.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Zaneste poškozenou českou bankovku nebo minci do jakékoliv banky s hotovostní přepážkou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Poškozené české bankovky a mince vyměňují obchodní banky a Česká národní banka v souladu se zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatečné informace:

Poškozené bankovky a mince cizích měn vyměňují centrální - emisní banky příslušných zemí v souladu s platnými právními předpisy těchto zemí. Některé české obchodní banky vykupují poškozené bankovky cizí měny za poplatek podle svého sazebníku.

Poškozené eurobankovky vyměňují národní centrální banky zemí eurozóny podle rozhodnutí Evropské centrální banky (ze dne 19. dubna 2013) o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/10), poškozené euromince pak podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 (ze dne 15. prosince 2010) o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh.

Postup při výměně je popsán - např. na internetových stránkách Národné banky Slovenska nebo Deutsche Bundesbank.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložte:

 • poškozenou českou bankovku nebo minci,

 • průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro výměnu běžně poškozené bankovky nebo mince není třeba žádný formulář, výměna bude provedena (na požádání) na pobočkách obchodních bank nebo na pobočkách a územních pracovištích ústředí České národní banky.

Výjimkou jsou necelé bankovky s plochou menší než 66 %, kdy budete vyzváni k identifikaci a bude s vámi vyplněn formulář "Potvrzení o provedené výměně necelých tuzemských bankovek".

Pokud k výměně předložíte nestandardně poškozenou bankovku nebo minci, bude zadržena a s vámi vyplněn formulář "Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí".

Součástí formuláře je část popisující okolnosti, jak k poškození peněz došlo. Vyplníte-li tuto část, je formulář Českou národní bankou považován za žádost o poskytnutí náhrady za zadržené peníze.

Alternativně můžete nestandardně poškozené peníze zaslat k posouzení České národní bance přímo, společně s vyplněným formulářem "Žádost o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince".

Vzory uvedených formulářů jsou přílohami úředního sdělení České národní banky (ze dne 21. prosince 2016) k některým ustanovením zákona o oběhu bankovek a mincí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výměny běžně poškozených bankovek nebo mincí na pobočkách obchodních bank nebo na pobočkách a územních pracovištích ústředí České národní banky jsou až do 100 kusů jedné nominální hodnoty bezplatné, jsou-li bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot.

Předložíte-li k výměně více než 100 kusů jedné nominální hodnoty nebo neroztříděnou hotovost, může být výměna zpoplatněna podle sazebníku banky.

Náhrady nestandardně poškozených bankovek nebo mincí (poskytované Českou národní bankou) jsou bezplatné, pokud se náhrada poukazuje na bankovní účet.

Zasílá-li Česká národní banka náhradu poštou, odečte od částky náhrady poštovné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Výměny běžně poškozených bankovek nebo mincí na pobočkách obchodních bank nebo na pobočkách a územních pracovištích ústředí České národní banky jsou vyřizovány na počkání.

Rozhodnutí České národní banky o žádosti o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené bankovky nebo mince neprobíhá ve správním řízení, jde o zvláštní druh rozhodnutí vyplývající z funkce centrální banky jako emitenta peněz.

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví pro toto rozhodnutí žádnou lhůtu, Česká národní banka se však snaží dodržet obecnou lhůtu (stanovenou správním řádem), jenž je 30 dnů ode dne obdržení poškozených peněz.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pokud vám byla zadržena nestandardně poškozená bankovka nebo mince, je třeba, abyste spolupracovali při vyplňování formuláře "Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí".

Zejména uveďte, jak k poškození došlo, případně, kde jste bankovku nebo minci získali, a číslo vašeho bankovního účtu, popř. adresu, na kterou vám bude zaslána náhrada.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě dotazu můžete využít tuto elektronickou službu:

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.03.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

V roce 2016 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
na realizaci akce: „Zateplení fotbalových kabin Otročín“
na realizaci akce: „Věcné vybavení pro potřeby JSDH Otročín“
www.kr-karlovarsky.cz www.zivykraj.cz